Monthly Archive: January 2017

0

14 Kesilapan Yang Biasa Dilakukan oleh Pemakai Kanta Sentuh

Kanta sentuh ataupun contact lense dalam Bahasa Inggeris adalah alternatif lain untuk menggantikan penggunaan cermin mata. Pemakaian kanta sentuh adalah lebih sesuai untuk atlet di mana cermin mata menghadkan pergerakan, kanta sentuh tidak akan...